Takavvattning

Takavvattning syftar till att skydda din fastighet från väta och leda vattnet bort från huskroppen på ett effektivt sätt. Varje millimeter regn motsvarar en liter per kvadratmeter takyta.

Våra takavvattningssystem är designade för att säkert och effektivt leda bort regnvatten för att undvika fuktskador på grund och källarväggar.

I vårt sortiment av hängrännor, rör- och hängkrokssystem hittar du allt för en trygg regnvattenlösning till din byggnad. Vi har både delar och kompletta system.

Klicka på Takavvattning nedan för att begära en offert, försök att beskriva ditt behov så gott som möjligt. Och ange antal meter av varje produkt i meddelanderutan.

Takavattning - Delar eller hela system